Frí heimsending fyrir pantanir yfir 15.000 kr.

Skilmálar

PokeHöllin ehf.
Álfheimum 74, 104 Reykjavík, Ísland
Sími: 792-9992

PokeHöllin ehf. áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Áskilinn er réttur til að staðfesta pantanir símleiðis. Öll verð í vefverslun eru með inniföldum virðisaukaskatti.

 

Afhending vöru

Allar pantanir eru afgreiddar næsta virka dag eftir pöntun. Sé varan ekki til á lager mun starfsmaður hafa samband og gefa upp um áætlaðan afhendingartíma vörunnar. Af öllum pöntunum dreift af Íslandspósti gilda afhendingar-, ábyrgðar og flutningsskilmálar Íslandspósts um afhendingu vörunnar. PokeHöllin ehf. ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á týndum sendingum eða tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Ef að vara týnist í pósti eða verður fyrir tjóni frá því að að hún er send frá PokeHöllin ehf. til viðkomandi er tjónið á ábyrgð kaupanda.

 

Sendingakostnaður

Öll vörukaup eru send með Íslandspósti og eru þrír valmöguleikar fyrir viðskiptavini: Heim upp að dyrum, í Póstbox eða sent á pósthús Póstsins. Innheimt er fyrir sendingarkostnað í samræmi við það sem valið var við staðfestingu á vörukaupum. Ef verslað er í netverslun fyrir 20.000.- kr. eða meira fellur sendingarkostnaður niður og gildir það einnig um allt land.

 

Greiðsluleiðir

Í vefverslun PokeHallarinnar er hægt að greiða með kreditkortum frá VISA og MasterCard og debitkortum VISA Electron og Maestro með greiðslugátt hjá Valitor.

 


Að skipta og skila vöru

Skiptiréttur er í gildi á vörum sem keyptar hafa verið í verslun Poke.is, svo fremur sem varan og / eða umbúðir þeirra eru í upphaflegu ástandi og vörunni skilað innan 14 daga. Við vöruskil getur þú fengið inneignarnótu en einungis ef varan er í upprunalegum umbúðum, ónotuð og óskemmd. Skila má vörunum í PokeHöllina í Glæsibæ en ef varan er send með pósti greiðir viðskiptavinur sendingarkostnaðinn af skilunum. Við skil á vöru er miðað við upprunalegt verð hennar, nema viðkomandi vara sé á útsölu eða á tilboði við vöruskil. Þá er miðað við verð vörunnar þann dag sem henni er skilað nema viðskiptavinur geti sýnt kvittun fyrir vörukaupum.

 

Gölluð vara

Sé vara gölluð áskilum við okkur þann rétt að kanna hvort hægt sé að bæta eða laga vöruna. Ef ekki er hægt að bæta eða laga umrædda vöru getur viðskiptavinur óskað eftir inneign eða endurgreiðslu. Að öðru leiti vísast til laga um húsgöngu og fjarsölusamninga nr.46/2000 og laga um neytendakaup.

 

Öryggisskilmálar

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar upplýsingar sem hann gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila. Um skilmála þessa gilda ákvæði laga um húsgöngu- og fjarsölu nr. 96/1992, ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 46/2000 eftir því sem við getur átt og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003. Allir frestir sem nefndir eru í lögum nr. 96/1992 hefjast þegar móttaka vöru á sér stað.

IP tala viðskiptavina er skráð við greiðslu vörupöntunar. Þær upplýsingar ásamt persónuupplýsingum og upplýsingum um vörukaup gætu verið notaðar í tengslum við lögreglurannsókn vakni grunur um sviksemi eða misnotkun greiðslukorta.

 

 

Aðgangur að uppboðsvef PokeHöllin ehf.

Til að geta boðið í muni þarf viðkomandi að vera skráður notandi á uppboðsvef PokeHöllin ehf.

Tilboðsgjafi skráir sig með því að skrá inn nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer, ásamt tölvupóstfangi. Þá velur tilboðsgjafi notandanafn og lykilorð fyrir aðgang sinn að uppboðsvefnum.

Aðgangur er persónubundinn og er öðrum en skráðum notanda óheimilt að nýta aðganginn að uppboðsvefnum.

 

Hverjir geta skráð sig?

Allir einstaklingar  með íslenska kennitölu sem náð hafa 18 ára aldri og eru fjárráða geta skráð sig á uppboðsvefinn. Með staðfestingu skilmála þessara lýsir notandi yfir fjárræði sínu. Fyrirtæki með gilda íslenska kennitölu geta einnig skráð sig en viðkomandi bjóðandi þarf að hafa gilda prókúru fyrir fyrirtækið.

 

Upplýsingar um uppboð eða uppboðsmuni.

Hægt er að senda inn fyrirspurnir um uppboð eða einstaka uppboðsmuni á netfangið hollin@poke.is eða í síma 792-9992.

 

Tilboð.

Öll tilboð eru bindandi fyrir tilboðsgjafa. Hæsta tilboð í hvern mun er sýnilegt. Tilboðsgjafi verður því að gera hærra tilboð en sýnt er. Ef annar tilboðsgjafi gerir hærra tilboð í umræddan uppboðsmun, getur tilboðsgjafi gert nýtt og hærra tilboð. 

Tilboð skulu miða við staðgreiðslu. Virðisaukaskattur er innifalinn í tilboðsverði.

Náist lágmarksverð ekki tekur seljandi ákvörðun um hvort hann selur á hæsta tilboðsverði. Tilboðsgjafi er skuldbundinn við tilboð sitt þrátt fyrir að lágmarksverði sé ekki náð nema seljandi hafni tilboðinu. Þannig er áskilinn réttur til að hafna tilboðum nái þau ekki lágmarksverði.

 

Misnotkun á vef PokeHöllin ehf..

Verði notandi/tilboðsgjafi uppvís að því að misnota vefinn, m.a. með því að standa ekki við tilboð sem hann hefur gert í uppboðsmun, þá hefur PokeHöllin ehf. heimild til þess að útiloka hann frá frekari notkun uppboðsvefsins.

Standi tilboðsgjafi ekki við tilboð sitt getur seljandi samt sem áður krafið hann um efndir kaupsamningsins eða leitað vanefndaúrræða s.s. krafist skaðabóta vegna þess tjóns sem það kann að hafa valdið honum, auk þess sem PokeHöllin ehf. getur gert tilboðsgjafa að greiða þann kostnað sem sannanlega hefur fallið til vegna vanefnda tilboðsgjafa.

PokeHöllin ehf. er eigandi allra uppboðsmuna nema annað sé tekið fram.


Fyrirvari.

Allar upplýsingar á uppboðsvef PokeHöllin ehf. eru með fyrirvara og engin ábyrgð er tekin á mistökum sem kunna að verða vegna þess að þær reynast ekki réttar eða ef upp koma villur í tölvukerfinu. PokeHöllin ehf. áskilur sér rétt til breytinga á skilmálum þessum.

 

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur.

 

Lög um neytendakaup
Lög um samningsgerð
Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu
Lögræðislög
Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Ekki missa af nýjasta tilboði og uppboðssölu okkar.
Endilega skráðu þig  á póstlistann.
Allur réttur áskilinn Pokehöllin